pieniadz.pl

K2 Internet SA
Informacje podsumowujące na temat oferty publicznej akcji K2 Internet S.A.

28-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-28
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Informacje podsumowujące na temat oferty publicznej akcji K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji K2 Internet S.A.:

1. Data otwarcia oferty publicznej – 25 marca br.;
Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych – 3 – 4 kwietnia br.;
Przyjmowanie zapisów – 9 – 11 kwietnia br.;
2. Data przydziału papierów wartościowych – 14 kwietnia br.;
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą – 750.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 420.000 istniejących akcji oferowanych do sprzedaży przez bmp AG, Pana Michała Lach oraz Pana Janusza Żebrowskiego (Wprowadzający) oraz 330.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym:
a. Akcje oferowane do objęcia (nabycia) na podstawie Zaproszeń: 535.000 akcji;
b. Akcje oferowanych do objęcia (nabycia) bez Zaproszeń: 215.000 akcji.
4. Stopa redukcji – 0,0% (liczba przydzielonych akcji była równa liczbie akcji, na które złożono zapisy).
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży – 588.523 akcji; w tym:
a. liczba akcji, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 525.000 akcji;
b. liczba akcji, na które złożono zapisy bez Zaproszeń – 63.523 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji i sprzedaży – 588.523 akcji; w tym:
a. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 525.000 akcji;
b. liczba akcji przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy złożone bez Zaproszeń – 63.523 akcji.
7. Cena akcji, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane) – 25,00 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą wyniosła 126 osób, w tym:
a. liczba osób, które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 81 osób;
b. liczba osób, które złożyły zapisy bez Zaproszeń – 45 osób.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosła 126 osób, w tym:
a. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe, a które złożyły zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia – 81 osób;
b. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe, a które złożyły zapisy bez Zaproszeń – 45 osób.
10. Subemitent – brak.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży rozumiana jako iloczyn przydzielonych papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży – 14.713.075 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży).
12. Szacowane łączne koszty emisji – 1.102.371,35 PLN, w tym koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 520.236 PLN,
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy,
c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 347.909,20 PLN,
d. promocji oferty – 234.226,15 PLN.
13. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty te pomniejszają kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
14. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 3,34 PLN.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
(Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm