pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ZO Bytom SA (BTM)

Pełna nazwa BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO 19 31-864 KRAKÓW
Telefon (32) 787 93 00; 787 93 20; (12) 64 67 800
Prezes Michał Wójcik
Fax (32) 7875172; (12) 6467801
WWW www.bytom.com.pl
E-mail office@bytom.com.pl
ISIN PLBYTOM00010

Komunikaty spółki: ZO Bytom SA (BTM)

2016-04-05 16:37 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2016-03-25 10:01 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bytom S.A. zwołane na dzień 21 kwietnia 2016 r.
2016-03-25 09:49 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-03-08 18:26 Raport roczny R 2015
2016-03-04 17:50 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2015 roku
2016-03-02 17:12 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za luty 2016 r.
2016-02-11 16:43 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2016-02-02 18:12 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za styczeń 2016 r.
2016-01-29 16:42 Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2016-01-07 18:01 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-07 17:56 Korekta numeracji raportów bieżących
2016-01-05 17:12 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za grudzień 2015 r.
2015-12-16 17:23 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny
2015-12-02 16:34 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za listopad 2015 r.
2015-11-25 18:23 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
2015-11-09 17:37 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-11-04 17:06 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku
2015-11-04 08:19 nformacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za październik 2015 r.
2015-10-02 09:42 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za wrzesień 2015 r.
2015-09-30 14:07 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
2015-09-30 13:59 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2015-09-03 08:24 Informacja o sprzedaży oraz marży za sierpień 2015
2015-08-11 08:06 Raport półroczny P 2015
2015-08-04 08:19 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za lipiec 2015
2015-07-14 09:22 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku
2015-07-01 08:18 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za czerwiec 2015 r.
2015-06-10 16:15 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki w 2015 roku
2015-06-02 17:14 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za maj 2015 r.
2015-05-20 17:35 Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez uczestników Programu Motywacyjnego
2015-05-20 17:01 Powołanie komitetu audytu

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm