pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

30-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
BYTOM S.A. działając na podstawie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art.69 Ustawy od Spółki BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta i nabyciu akcji przez klientów BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia otrzymanego od BZ WBK Asset Manegement S.A. Emitent przekazuje w załączniku.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm