pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ZO Bytom SA (BTM)

Pełna nazwa BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO 19 31-864 KRAKÓW
Telefon (32) 787 93 00; 787 93 20; (12) 64 67 800
Prezes Michał Wójcik
Fax (32) 7875172; (12) 6467801
WWW www.bytom.com.pl
E-mail office@bytom.com.pl
ISIN PLBYTOM00010

Komunikaty spółki: ZO Bytom SA (BTM)

2015-05-19 17:45 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2015-05-19 17:14 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom S.A.
2015-05-05 16:51 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz aneksu do umowy na factoring odwrotny
2015-05-05 08:34 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za kwiecień 2015 r.
2015-04-29 08:35 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-04-22 15:14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-04-17 08:47 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku
2015-04-14 15:54 zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
2015-04-02 08:41 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za marzec 2015 r.
2015-03-18 15:48 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A.
2015-03-10 08:22 Raport roczny R 2014
2015-03-05 18:21 Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii N Bytom S.A. przez KDPW
2015-03-03 08:36 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za luty 2015 r.
2015-02-04 08:42 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za styczeń 2015 r.
2015-01-23 16:54 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
2015-01-08 14:46 : Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Bytom S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku
2015-01-07 08:59 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-07 08:44 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za grudzień 2014 r.
2014-12-15 17:25 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2014-12-11 15:05 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2014-12-04 16:34 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny
2014-12-03 13:14 : Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za listopad 2014 r.
2014-11-26 17:59 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
2014-11-07 08:09 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za październik 2014 r.
2014-11-05 17:27 Zmiana zasad i terminów publikacji informacji o raportach ze sprzedaży i marży BYTOM S.A.
2014-11-05 08:01 Raport kwartalny Q 3/2014
2014-10-08 17:18 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku
2014-10-06 08:19 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za III kwartał 2014 r.
2014-08-29 15:43 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
2014-08-21 07:59 Raport półroczny P 2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm