pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

11-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-11
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

BYTOM S.A. działając na podstawie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art.69 Ustawy od Spółki NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działających w imieniu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta i nabyciu akcji przez w/w podmiot powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia otrzymanego od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Emitent przekazuje w załączniku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm