pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ZO Bytom SA (BTM)

Pełna nazwa BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO 19 31-864 KRAKÓW
Telefon (32) 787 93 00; 787 93 20; (12) 64 67 800
Prezes Michał Wójcik
Fax (32) 7875172; (12) 6467801
WWW www.bytom.com.pl
E-mail office@bytom.com.pl
ISIN PLBYTOM00010

Komunikaty spółki: ZO Bytom SA (BTM)

2014-08-14 15:17 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2014
2014-08-13 18:12 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności
2014-07-24 18:17 Zmiana stanu posiadania akcji
2014-07-03 17:26 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za II kwartał 2014 r.
2014-06-26 17:24 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
2014-06-18 17:39 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
2014-06-17 18:01 Powołanie Wiceprezesa Zarządu BYTOM S.A. na nową kadencję
2014-06-11 22:09 Powołanie Prezesa Zarządu BYTOM S.A. na nową kadencję
2014-06-11 21:35 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2014-06-11 21:15 Skład Rady Nadzorczej BYTOM S.A. nowej kadencji
2014-06-11 18:36 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom S.A.
2014-05-21 16:50 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki w 2014 roku
2014-05-20 17:46 Korekta raportu bieżącego 21/2014 - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013
2014-05-15 18:09 Raport kwartalny Q 1/2014
2014-05-15 16:50 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-04-25 17:02 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2014-04-24 16:57 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-04-24 16:41 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-04-04 08:22 Informacja o przychodach i marży ze sprzedaży za I kwartał 2014 r.
2014-04-03 18:59 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału, zmiana Statutu Spółki, zmiana adresu Spółki
2014-04-03 18:32 Informacja o raportach z kwartalnej sprzedaży i marży BYTOM S.A.
2014-03-26 05:37 Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2014-03-20 17:32 Zmiany w składzie Zarządu BYTOM S.A.
2014-03-20 08:19 Raport roczny R 2013
2014-02-28 16:33 Zawarcie umowy limitu wierzytelności
2014-02-04 17:13 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A.
2014-01-28 18:31 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZ
2014-01-22 17:28 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom S.A.
2014-01-17 14:57 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-11 19:14 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm