pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ZO Bytom SA (BTM)

Pełna nazwa BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO 19 31-864 KRAKÓW
Telefon (32) 787 93 00; 787 93 20; (12) 64 67 800
Prezes Michał Wójcik
Fax (32) 7875172; (12) 6467801
WWW www.bytom.com.pl
E-mail office@bytom.com.pl
ISIN PLBYTOM00010

Komunikaty spółki: ZO Bytom SA (BTM)

2016-11-03 18:43 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-04 17:23 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za wrzesień 2016 r.
2016-09-05 14:29 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za sierpień 2016
2016-08-19 17:58 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2016-08-19 17:56 Raport półroczny P 2016
2016-08-19 17:45 Korekta raportu okresowego
2016-08-18 17:11 Raport półroczny P 2016
2016-08-17 13:25 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
2016-08-03 17:25 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za lipiec 2016 r.
2016-07-19 19:27 Zawarcie aneksu do Umowy zastawu rejestrowego przez spółkę zależną.
2016-07-12 17:37 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej, aport znaku oraz znacząca umowa pomiędzy spółkami.
2016-07-08 17:11 Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Spółki
2016-07-05 17:53 Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego
2016-07-05 17:36 Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Spółki
2016-07-05 17:18 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za czerwiec 2016
2016-06-30 10:50 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A.
2016-06-16 18:27 Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego
2016-06-15 18:06 Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii N Bytom S.A. przez KDPW
2016-06-06 17:30 Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.
2016-06-03 17:18 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za maj 2016 r.
2016-05-23 19:02 Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
2016-05-17 17:20 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki w 2016 roku
2016-05-04 17:19 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za kwiecień 2016 r.
2016-05-02 16:32 Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny.
2016-04-28 18:45 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-04-22 15:34 Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2016-04-21 17:30 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-04-21 13:01 Zmiany w składzie Zarządu Bytom S.A.
2016-04-07 16:28 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2016-04-05 17:11 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za marzec 2016 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm