pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Powołanie komitetu audytu

20-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Powołanie komitetu audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 19 maja 2015 roku działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 07.05.2009r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z dnia 22.05.2009 r. z późn. zm.), powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Renata Pilch (Przewodnicząca Komitetu Audytu), Krystian Essel, Karolina Woźniak - Małkus. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w w/w ustawie o biegłych rewidentach, jest Pani Renata Pilch.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm