pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Żywiec SA (ZWC)

Pełna nazwa GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BROWARNA 88 34-300 ŻYWIEC
Telefon (33) 861 24 52; (22) 537 60 00; (22) 537 63 09
Prezes Guillaume Duverdier
Fax (22) 5376000
WWW www.grupazywiec.pl
E-mail browary@grupazywiec.pl
ISIN PLZYWIC00016

Komunikaty spółki: Grupa Żywiec SA (ZWC)

2014-10-22 07:23 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-09-26 12:57 Zamiar reorganizacji modelu sprzedaży i dystrybucji
2014-09-24 17:35 Informacje od Członków Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. o przeniesieniu akcji Spółki
2014-09-24 17:33 Zawiadomienie o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.
2014-09-22 14:28 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
2014-08-26 15:33 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2014-08-26 15:30 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2014-08-20 07:33 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-07-23 15:16 Wykup obligacji własnych
2014-07-07 11:24 Wykup obligacji własnych
2014-06-06 17:57 Informacje od Członków Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. o przeniesieniu akcji Spółki
2014-06-06 17:49 Zawiadomienie o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.
2014-06-06 17:40 Zawiadomienie akcjonariusza o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.
2014-06-02 10:55 Otwarcie postępowania likwidacyjnego Centrum Finansowo-Księgowego Żywiec Sp. z o.o.
2014-05-30 10:25 Wybór przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
2014-05-22 12:51 Otwarcie postępowania likwidacyjnego Centrum Finansowo-Księgowego Żywiec Sp. z o.o.
2014-05-21 16:27 Emisja obligacji własnych
2014-05-07 13:38 Zamiar likwidacji spółki zależnej pod firmą Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o.
2014-04-24 16:02 Dywidenda za rok obrotowy 2013
2014-04-24 15:59 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
2014-04-24 07:36 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-04-01 11:55 Aneks do porozumienia
2014-03-31 13:28 Połączenie Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną BrandhouseŻywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.
2014-03-28 15:26 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-03-28 13:43 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-03-11 16:19 Ponowne powołanie osoby zarządzającej
2014-03-11 16:17 Wybór biegłego rewidenta
2014-03-11 16:15 Wniosek Zarządu dotyczący propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2013
2014-03-07 13:44 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
2014-02-26 14:46 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm