pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Zamiar likwidacji spółki zależnej pod firmą Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o.

07-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Zamiar likwidacji spółki zależnej pod firmą Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Grupa Żywiec S.A. informuje :
Zarząd Grupy Żywiec S.A., będącej jedynym wspólnikiem Centrum Finansowo Księgowego Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( dalej "Spółka"), postanawia rozpocząć działania zmierzające do likwidacji Spółki.
Podjęcie działań mających na celu likwidację Spółki wiąże się z faktem, iż Spółka, która świadczyła usługi finansowo-księgowe na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie będzie już świadczyła takich usług, a to z uwagi na fakt, iż tego rodzaju usługi, na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., są realizowane przez spółkę pod firmą Heineken Global Shared Service (Centrum Usług Wspólnych Heinekena) Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Powyżej opisana dyslokacja usług uzasadniona jest m.in. ekonomiką i standaryzacją procesów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm