pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Dywidenda za rok obrotowy 2013

24-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
Zgodnie z Uchwałą nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2014 r. wysokość dywidendy za rok obrotowy 2013 wynosi 18 zł za jedną akcję.
Uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 08.05.2014 r.
Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22.05.2014 r.

Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 24 września 2013 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51 356 685,00 /pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 5,00 /pięć/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133 527 381,00 /sto trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden/ złotych, tj. kwota 13 /trzynaście/ złotych za jedną akcję.
Do dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm