pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Żywiec SA (ZWC)

Pełna nazwa GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BROWARNA 88 34-300 ŻYWIEC
Telefon (33) 861 24 52; (22) 537 60 00; (22) 537 63 09
Prezes Guillaume Duverdier
Fax (22) 5376000
WWW www.grupazywiec.pl
E-mail browary@grupazywiec.pl
ISIN PLZYWIC00016

Komunikaty spółki: Grupa Żywiec SA (ZWC)

2015-11-18 16:37 Zmiany w znaczących umowach
2015-11-18 16:01 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2015-11-18 15:58 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2015-10-30 11:14 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2015-10-28 07:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-22 16:55 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą - korekta raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia30.09.2015
2015-10-22 16:53 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą - korekta raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 25.09.2015
2015-10-14 16:56 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2015-10-13 10:13 Rezygnacja osoby zarządzającej
2015-09-30 10:46 Zaliczka dywidendy za rok obrotowy 2015
2015-09-30 08:33 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2015-09-25 16:39 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2015-09-24 16:44 Decyzja Zarządu Spółki ws. wypłaty zaliczki dywidendy za rok obrotowy 2015
2015-09-17 09:00 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
2015-09-16 15:49 Powołanie osoby zarządzającej
2015-09-16 13:14 Informacja o nabyciu akcji Grupy Żywiec S.A.
2015-09-15 09:53 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2015-09-03 17:10 Spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy wstępnej.
2015-08-17 16:45 Udzielenie prokury samoistnej
2015-08-03 07:30 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-23 17:45 Podpisanie wstępnej umowy w sprawie sprzedaży udziałów w Distribev Sp. z o.o.
2015-07-13 13:17 Powołanie Dyrektora ds. Sprzedaży w Grupie Żywiec S.A.
2015-07-13 13:15 Rezygnacja osoby zarządzającej
2015-07-02 13:16 Powołanie Członków Zarządu Grupy Żywiec S.A.
2015-06-22 12:10 Aneks do Porozumienia o współpracy w zakresie faktoringu
2015-06-09 17:02 Dywidenda za rok obrotowy 2014
2015-06-09 17:01 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
2015-05-13 15:43 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2015-05-13 15:40 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2015-05-13 14:13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm