pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Żywiec SA (ZWC)

Pełna nazwa GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BROWARNA 88 34-300 ŻYWIEC
Telefon (33) 861 24 52; (22) 537 60 00; (22) 537 63 09
Prezes Guillaume Duverdier
Fax (22) 5376000
WWW www.grupazywiec.pl
E-mail browary@grupazywiec.pl
ISIN PLZYWIC00016

Komunikaty spółki: Grupa Żywiec SA (ZWC)

2015-05-07 08:54 Powołanie Dyrektora ds. Finansowych Grupy Żywiec S.A.
2015-05-06 12:19 Akceptacja wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014.
2015-04-22 10:39 Udzielenie prokury samoistnej
2015-04-22 07:59 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-21 13:14 Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2014.
2015-04-16 15:25 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2015-04-16 15:22 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2015-04-15 17:28 Rezygnacja osoby nadzorującej
2015-04-15 13:06 Rezygnacja osoby nadzorującej
2015-04-14 09:30 Nabycie aktywów spółki zależnej. Umowa znacząca.
2015-04-10 15:36 Umowy kredytowe i poręczenia
2015-03-10 08:45 Powołanie Dyrektora ds. Produkcji w Grupie Żywiec S.A.
2015-03-06 16:57 Wybór biegłego rewidenta
2015-03-06 16:53 Ponowne powołanie osoby zarządzającej
2015-03-04 09:34 Rezygnacja osoby zarządzającej
2015-02-11 07:43 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-02-11 07:36 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-02-11 07:30 Raport roczny R 2014
2015-01-12 15:28 Rezygnacja osoby zarządzającej
2015-01-12 11:28 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-17 16:26 Termin publikacji wyników finansowych Grupy Żywiec S.A. za rok obrotowy 2014
2014-12-17 14:05 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
2014-12-10 17:14 Rezygnacja osoby zarządzającej
2014-11-20 12:04 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-20 12:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2014-11-07 09:32 Znacząca umowa spółki zależnej
2014-10-30 14:59 Zaliczka dywidendy za rok obrotowy 2014
2014-10-30 08:57 Rejestracja spółki zależnej
2014-10-27 16:38 Zmiany w znaczących umowach
2014-10-22 10:00 Decyzja Zarządu Spółki ws. wypłaty zaliczki dywidendy za rok obrotowy 2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm