pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Żywiec SA (ZWC)

Pełna nazwa GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BROWARNA 88 34-300 ŻYWIEC
Telefon (33) 861 24 52; (22) 537 60 00; (22) 537 63 09
Prezes Guillaume Duverdier
Fax (22) 5376000
WWW www.grupazywiec.pl
E-mail browary@grupazywiec.pl
ISIN PLZYWIC00016

Komunikaty spółki: Grupa Żywiec SA (ZWC)

2016-11-03 11:09 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą
2016-10-26 07:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-09-27 15:18 Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki dywidendowej
2016-09-20 13:33 Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016
2016-08-29 17:43 Zawarcie umowy pożyczki
2016-08-01 07:53 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-22 15:24 Umowy kredytowe
2016-07-18 18:34 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-06-15 13:44 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-06-09 08:12 Powołanie osoby zarządzającej
2016-04-20 07:46 QSr
2016-04-19 15:33 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
2016-04-19 15:16 Dywidenda za rok 2015
2016-04-05 12:43 Nabycie, zbycie akcji przez osobę zarządzającą
2016-03-24 06:51 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2016-03-24 06:51 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
2016-03-09 14:41 Ponowne powołanie osób zarządzających w Grupie Żywiec S.A.
2016-03-09 14:39 Wybór biegłego rewidenta
2016-03-09 14:36 Akceptacja wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2015
2016-02-23 15:21 Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2015
2016-02-23 14:59 Korekta ceny sprzedaży udziałów w spółce zależnej
2016-02-10 07:33 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-02-10 07:31 Raport roczny R 2015
2016-02-01 13:13 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
2016-01-27 16:36 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2016-01-27 14:16 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2016-01-18 09:24 Terminy publikacji raportów okresowych
2016-01-12 08:49 Spełnienie warunku zawieszającego umowy wstępnej
2015-12-15 15:59 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
2015-12-15 15:45 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm