pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Zawiadomienie o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.

06-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Zawiadomienie o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W dniu 06.06.2014 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. otrzymał zawiadomienie (datowane na dzień 6 czerwca 2014 r.) od Heineken CEE Beteiligungs GmbH z siedzibą w Linz, Austria, o następującej treści:
"Zawiadomienie
Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o Ofercie Publicznej"), Heineken CEE Beteiligungs GmbH, z siedzibą w Linz (4020), Poschacherstrasse 35, Austria (dalej "Heineken CEE") niniejszym informuje, że w wyniku podziału części aktywów Brau Union AG (dalej "Brau Union"), w dniu 6 czerwca 2014 roku, 6.692.421 akcji w kapitale zakładowym spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej "Spółka") zostały przeniesione przez Brau Union do spółki Heineken CEE (dalej "Przeniesienie").
Przed Przeniesieniem Heineken CEE nie posiadał żadnych akcji Spółki, co stanowiło 0 % kapitału zakładowego Spółki, 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 0 % łącznej liczby głosów.
W wyniku Przeniesienia Heineken CEE posiada bezpośrednio 6.692.421 akcji Spółki, stanowiących 65,16% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 6,692,421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 65,16% łącznej liczby głosów.
Równocześnie, Heineken CEE informuje, że Brau Union oraz Heineken CEE Beteiligungs GmbH są członkami tej samej grupy kapitałowej kontrolowanej przez Heineken N.V. Heineken CEE nie zamierza dalej powiększyć swojego udziału w łącznej liczbie głosów w Spółce w przeciągu 12 miesięcy od dnie złożenia niniejszego zawiadomienia.
Heineken CEE nie jest właścicielem żadnego podmiotu zależnego, który posiadałby akcje Spółki, ani nie jest stroną żadnego porozumienia dotyczącego przeniesienia prawa do wykonywania praw głosu z akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej."


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm