pieniadz.pl

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

05-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-05
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] ("Rozporządzenie"), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

- Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok - termin przekazania 18.03.2016 r.
- Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok - termin przekazania 18.03.2016 r.
- Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2016 - termin przekazania 16.05.2016 r.
- Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2016 - termin przekazania 31.08.2016 r.
- Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2016 - termin przekazania 15.11.2016 r.

Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za II kwartał 2016 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 roku.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne jednostkowe informacje finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm