pieniadz.pl

Zawarcie umów leasingu

11-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-11
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawarcie umów leasingu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną przez PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi umowę leasingu operacyjnego na sfinansowanie zakupu 4 ciągników siodłowych oraz 6 naczep-cystern.

Łączna wartość podpisanych umów leasingu z PKO Leasing S.A. w okresie 12 miesięcy wynosi 4.218.673,55 PLN, co stanowi sumę umów zawartych w walucie EUR o łącznej wartości 927.300,00 EUR (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 4.046.273,55 PLN) oraz 172.400,00 PLN dla umów zawartych w walucie PLN. Łączna wartość podpisanych umów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta wykazaną w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podpisane umowy leasingu finansują inwestycję Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej.

Umową o największej wartości jest w/w umowa leasingu operacyjnego zawarta w dniu 30 grudnia 2015 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez PKO Leasing S.A. zakupu od Volvo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 4 ciągników siodłowych marki Volvo oraz zakupu od Burg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu 6 naczep-cystern do przewozu ładunków chemicznych marki LAG . Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 927.300,00 EUR (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 4.046.273,55 zł).

Zabezpieczeniem umowy leasingu są trzy weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta.
Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm