pieniadz.pl

Aneks do umowy o linię kredytową

31-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-31
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Aneks do umowy o linię kredytową
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. oraz raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 17 lutego 2014r oraz raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 9 lipca 2014r w spawie zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Kredytodawca") umowy o linię kredytową pomiędzy Kredytodawcą a Emitentem i spółkami zależnymi od Emitenta tj. TP Sp. z o.o., Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., Quick TP Sp. z o.o. S.K.A., Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. wszystkie z siedzibą w Tczewie ("Kredytobiorcy"), informuję o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu dotyczącego w/w Umowy.

Na mocy zawartego Aneksu okres wykorzystania linii kredytowej został wydłużony o rok tj. dzień spłaty kredytu został ustalony na dzień 06.08.2016r.

Bez zmian pozostaje łączna kwota Kredytu przyznana Kredytobiorcom w wysokości 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczeniem Umowy pozostają: weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorców oraz przelew wierzytelności na rzecz Kredytodawcy z umów handlowych Kredytobiorcy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm