pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Forte SA (FTE)

Pełna nazwa FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BIAŁA 1 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
Telefon (29) 746 20 81 do 86; 644 22 22
Prezes Maciej Formanowicz
Fax (29) 6442209
WWW www.forte.com.pl/pl
E-mail zarzad@forte.com.pl
ISIN PLFORTE00012

Komunikaty spółki: Forte SA (FTE)

2016-10-27 13:01 informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2016-10-17 19:19 informacja poufna – zawarcie umowy kredytu przez podmiot zależny
2016-10-14 10:24 informacja poufna – wstępna informacja o przychodach i wyniku EBIT za III kwartał 2016 r.
2016-10-13 13:28 informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2016-10-04 18:05 informacja poufna
2016-09-29 11:13 informacja poufna – ustanowienie zastawu
2016-09-02 11:25 Informacja poufna – ustanowienie zastawu
2016-08-30 07:31 PSr
2016-08-26 12:44 informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2016-08-19 14:30 ustanowienie hipoteki
2016-08-12 14:23 informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2016-08-12 11:11 informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy
2016-08-08 14:47 ustanowienie hipoteki
2016-08-03 15:32 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta
2016-07-22 12:45 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-06-27 13:34 Ustanowienie zastawu rejestrowego
2016-06-22 13:35 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2016-06-10 13:38 Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy
2016-05-31 19:11 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem przez Emitenta aktywów o znacznej wartości od spółki zależnej
2016-05-31 08:36 zawarcie znaczącej umowy
2016-05-31 08:31 zawarcie znaczącej umowy
2016-05-31 08:25 zawarcie znaczącej umowy
2016-05-19 09:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2016-05-17 15:18 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 17 maja 2016 r.
2016-05-17 11:51 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2016-05-13 13:23 informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego
2016-05-10 14:07 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2016-05-10 07:54 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-27 16:42 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2016 roku
2016-04-25 14:44 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm