pieniadz.pl

Forte SA
ustanowienie hipoteki

19-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-19
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
ustanowienie hipoteki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 dot. zawarcia w dniu 10 czerwca 2016 roku aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z PKO BP S.A. w dniu 14 lutego 2000 roku, podwyższającej kwotę kredytu do 100.000.000 PLN _słownie: sto milionów złotych_, Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _zwana dalej Spółką_ informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. na rzecz PKO BP S.A., podwyższenia hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 120.000.000 zł _słownie: sto dwadzieścia milionów złotych_ na prawach użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości Spółki oraz zlokalizowanych na tych nieruchomościach budynkach i urządzeniach, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej nr 1, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/00000739/8. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Spółki, na których ustanowiono hipotekę wynosi 39.595.832,14 zł _słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i czternaście groszy_ według stanu na dzień 31 marca 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm