pieniadz.pl

Forte SA
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

10-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-10
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _zwana dalej Spółką_ informuje, że w dniu 10 maja 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z mBank S.A.
1. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-01-29
2. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-02-26
3. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-03-27
4. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-04-15
5. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-04-26

-z ING Bank Śląski S.A.
1. 5.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9600 z datą wygaśnięcia 2019-04-15
2. 5.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9600 z datą wygaśnięcia 2019-04-26 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR _po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji_, co stanowi równowartość kwoty 132 825 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm