pieniadz.pl

Forte SA
informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

12-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-12
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _dalej FORTE lub Emitent_ informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. zawarł z TANNE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _podmiot zależny od FORTE_ aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 13 czerwca 2016 r. zwiększający kwotę pożyczki z 10.000.000,00 EUR _słownie: dziesięć milionów euro_ maksymalnie do kwoty 20.000.000,00 EUR _słownie: dwadzieścia milionów euro_ lub równowartości tej kwoty w PLN.
Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych na rynku. Spłata pożyczki nastąpi w 20 kwartalnych ratach kapitałowych począwszy od dnia 30 września 2018 r. Odsetki będą płatne kwartalnie począwszy od trzeciego kwartału 2016 r. Pozostałe postanowienia umowy i aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
W ocenie Zarządu Emitenta umowę wraz z zawartym w dniu dzisiejszym aneksem nr 1 należy uznać za umowę znaczącą, ponieważ łączna kwota udzielonej pożyczki przekracza wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym.
Udzielona na rzecz TANNE Sp. z o. o. pożyczka zostanie przeznaczona na realizację inwestycji polegającej na budowie fabryki płyt wiórowych w Suwałkach.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm