pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Forte SA (FTE)

Pełna nazwa FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BIAŁA 1 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
Telefon (29) 746 20 81 do 86; 644 22 22
Prezes Maciej Formanowicz
Fax (29) 6442209
WWW www.forte.com.pl/pl
E-mail zarzad@forte.com.pl
ISIN PLFORTE00012

Komunikaty spółki: Forte SA (FTE)

2015-10-22 16:45 Otrzymanie oferty pomocy publicznej na realizację projektu inwestycyjnego przez podmiot zależny Emitenta
2015-10-21 14:51 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2015-10-19 19:11 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu rozwoju mocy produkcyjnych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do roku 2021
2015-09-25 13:14 Ustanowienie zastawu rejestrowego
2015-09-25 11:10 ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-09-22 15:49 Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta
2015-09-09 17:24 Zawarcie przez Emitenta znacznej umowy ze spółką zależną.
2015-09-08 18:01 zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez Emitenta aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej
2015-08-27 17:41 PSr
2015-08-24 15:16 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2015-08-24 15:08 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2015-08-19 16:50 Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW.
2015-08-19 14:33 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji serii G Emitenta.
2015-08-12 09:10 rejestracja akcji serii G Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2015-07-27 16:18 objęcie akcji serii G w zamian za warranty subskrypcyjne serii C
2015-07-27 13:59 ustanowienie zastawu rejestrowego
2015-07-03 12:36 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2015-06-26 14:28 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2015-06-11 15:35 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
2015-05-21 14:46 zawarcie umowy z podmiotem uprawnionymn do badania sprawozdań finansowych Emitenta
2015-05-20 08:32 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2015-05-19 13:04 treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. w dniu 19 maja 2015 r.
2015-05-19 12:38 powołanie Członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2015-05-19 11:20 decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2015-05-14 07:37 QSr
2015-05-13 13:17 Kandydat do Rady Nadzorczej Emitenta
2015-04-22 15:58 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2015-04-22 15:49 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-04-22 14:00 rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta
2015-04-20 11:39 rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm