pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Forte SA (FTE)

Pełna nazwa FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BIAŁA 1 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
Telefon (29) 746 20 81 do 86; 644 22 22
Prezes Maciej Formanowicz
Fax (29) 6442209
WWW www.forte.com.pl/pl
E-mail zarzad@forte.com.pl
ISIN PLFORTE00012

Komunikaty spółki: Forte SA (FTE)

2016-04-22 13:43 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2016-04-19 17:50 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2016-04-19 17:45 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 17 maja 2016 roku
2016-04-19 16:17 Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
2016-04-05 14:58 Ustanowienie zastawu rejestrowego
2016-04-04 15:13 Podwyższenie hipoteki
2016-03-31 16:30 otrzymanie przez podmiot zależny od Emitenta zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
2016-03-17 14:49 rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
2016-03-17 07:27 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-17 07:20 Raport roczny R 2015
2016-02-05 16:51 Zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej od Emitenta
2016-02-02 10:28 Podwyższenie hipoteki
2016-01-27 16:26 Ustanowienie hipoteki
2016-01-19 14:35 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2016-01-19 11:31 Terminy przekazywania raportów okresowych przez Fabryki Mebli FORTE S.A. w 2016 roku
2015-12-15 14:06 Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy
2015-12-11 14:24 zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy
2015-12-07 17:44 Wykup obligacji przez podmiot zależny od Emitenta.
2015-12-04 14:40 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2015-12-02 13:53 Podwyższenie hipoteki
2015-11-24 16:18 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
2015-11-19 14:01 Ustanowienie zastawu rejestrowego
2015-11-16 17:23 Podpisanie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta.
2015-11-12 07:32 QSr
2015-11-05 13:02 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
2015-11-03 14:44 Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
2015-10-29 15:18 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-10-27 16:22 Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Emitenta.
2015-10-26 18:14 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez spółkę zależną od Emitenta aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej oraz zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości
2015-10-26 14:46 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm