pieniadz.pl

Forte SA
zawarcie znaczącej umowy

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _dalej FORTE lub Emitent_ informuje, że w dniu 30 maja 2016 r. zawarł ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SIEMPELKAMP Maschinen- und Anlagenbau GmbH _dalej Sprzedający_ z siedzibą w Krefeld _Niemcy_ umowę na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz uruchomienie części linii produkcyjnej do produkcji płyt wiórowych _dalej Umowa_.
Łączna wartość Umowy wynosi 23.650.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 103.929.925 PLN _wg kursu średniego NBP z dnia 30 maja 2016 r._
Strony uzgodniły przewidywany termin zakończenia realizacji Umowy na lipiec 2018 r.
Łączna wartość kar umownych i redukcji wartości umowy wskutek jej nieprawidłowego wykonania nie może przekroczyć 12,5% łącznej wartości Umowy.
Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Strony umowy roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym dokonała cesji powyżej opisanej Umowy na podmiot zależny od FORTE, tj. TANNE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która będzie realizowała inwestycję polegającą na budowie fabryki płyt wiórowych w Suwałkach.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm