pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PBS Finanse SA (PBF)

Pełna nazwa PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.MICKIEWICZA 29 38-500 SANOK
Telefon (013) 463-33-46; 463-11-51
Prezes Jerzy Biel
Fax (013) 463-48-16
WWW www.pbs-finanse.pl
E-mail gielda@pbs-finanse.pl
ISIN PLBEFSN00010

Komunikaty spółki: PBS Finanse SA (PBF)

2016-08-31 05:49 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-03 15:06 Uchwały walnego zgromadzenia .
2016-06-03 14:20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 2016.06.03
2016-05-13 17:25 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-06 08:51 Zwolanie WZA w dniu 3 czerwca 2016 r.
2016-03-18 19:48 RS
2016-03-18 19:36 Raport roczny R 2015
2016-01-29 14:10 Korekta raportu nr 1
2016-01-29 13:26 Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2016 roku
2015-11-09 07:17 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-04 12:31 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2015-08-31 20:28 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-07 09:44 Wybór biegłego rewidenta.
2015-05-20 15:10 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
2015-05-15 19:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-29 14:45 Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego.
2015-04-29 14:42 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
2015-04-29 14:32 Uchwały walnego zgromadzenia.
2015-04-08 08:50 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie .
2015-04-01 11:53 Wykaz informacji przekazanych w 2014 r.
2015-03-30 12:06 Nabycie akcji PBS Finanse S.A.
2015-03-27 16:06 Nabycie znacznych pakietów akcji.
2015-03-26 13:37 Zwołanie WZA w dniu 29 kwietnia 2015 r.
2015-03-20 07:15 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-20 07:05 Raport roczny R 2014
2015-01-27 11:59 Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2015 roku
2014-11-14 06:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-09-08 20:04 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie .
2014-08-29 05:56 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-07-04 12:54 Korekta raportu Nr. 23

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm