pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2015 roku

27-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015 01
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

I. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2014 - 20 marca 2015r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2014 - 20 marca 2015r.

II. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.

III. Raporty półroczne:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2015r. - 31 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd PBS Finanse S.A. oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Zarząd PBS Finanse S.A. oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 r. oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm