pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2016 roku

29-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016 01
Data sporządzenia: 2016-01-29
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

I. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2015 - 18 marca 2016r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2015 - 18 marca 2016r.

II. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2016r. - 13 maja 2016r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2016r. - 15 listopada 2016r.

III. Raporty półroczne:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2016r. - 31 sierpnia 2016r.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd PBS Finanse S.A. oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Zarząd PBS Finanse S.A. oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2016 r. oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm