pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

20-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015 05
Data sporządzenia: 2015-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 20 maja 2015r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (DZ U. z 2005 r. Nr. 183 poz.1538 ze zm. ) od Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A., iż w dniu:
- 20 maja 2015r. w ramach transakcji giełdowych nabył 400 szt. akcji PBS Finanse S.A. po cenie 3,39 zł za jedna akcje o łącznej wartości 1 356,00 zł.

Przed transakcją Prezes Zarządu posiadał 97 650 szt. akcji PBS Finanse S.A. co stanowiło 0,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 97 650 głosów z tych akcji , co stanowiło 0,93 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.
Po w/w transakcji Prezes Zarządu posiada 98 050 szt. akcji PBS Finanse S.A. co stanowi 0,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 98 050 głosów z tych akcji , co stanowi 0,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art.160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Osoba zobowiązana do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego i Emitenta wyraziła zgodę na ujawnienie danych osobowych zawartych w zawiadomieniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm