pieniadz.pl

PBS Finanse SA
Raport roczny R 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
PBS Finanse SA
_pełna nazwa emitenta_
PBS Finanse SA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
38-500 Sanok
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mickiewicza 29
_ulica_ _numer_
013 4631151 013 4634816
_telefon_ _fax_
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
_e-mail_ _www_
687-000-54-96 370014314
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9562 10685 2285 2550
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -560 268 -134 64
III. Zysk _strata_ brutto 1074 897 257 214
IV. Zysk _strata_ netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej 506 1099 121 262
V. Zysk _strata_ netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -451 700 -108 167
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 180 -1700 43 -406
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 848 769 203 184
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 577 -231 138 -55
X. Aktywa, razem 27500 28322 6453 6644
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1514 1468 355 344
XII. Zobowiązania długoterminowe 15 59 4 14
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1042 1066 244 250
XIV. Kapitał własny ogółem 25986 26854 6098 6300
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25986 26854 6098 6300
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
XVII. Kapitał zakładowy 29266 29266 6868 6866
XVIII. 10452000 10452000 10452000 10452000
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,10 0,01 0,03
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł /EUR_ 2,48 2,57 0,60 ,60
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm