pieniadz.pl

NORDEABP
Raport kwartalny Q 1/2012

24-04-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-04-24
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody odsetkowe 317 427 218 465 76 030 54 971
II. Przychody prowizyjne 33 115 30 046 7 932 7 560
III. Zysk przed opodatkowaniem 98 430 74 021 23 576 18 625
IV. Zysk za okres 74 489 56 937 17 842 14 327
V. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (2 548 054) (395 050) (610 312) (99 404)
VI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 1,34 1,03 0,32 0,26
VII. Należności od banków 173 283 283 229 41 639 64 125
VIII. Należności od klientów 27 090 187 27 584 938 6 509 561 6 245 458
IX. Aktywa ogółem 32 065 782 35 325 117 7 705 157 7 997 898
X. Zobowiązania wobec banków 16 628 280 18 834 996 3 995 646 4 264 399
XI. Zobowiązania wobec klientów 12 324 751 13 291 863 2 961 541 3 009 388
XII. Zobowiązania ogółem 29 842 929 33 176 671 7 171 023 7 511 472
XIII. Kapitały własne ogółem 2 222 853 2 148 446 534 134 486 426
XIV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 40,05 38,71 9,62 8,76
XVI. Współczynnik wypłacalności 10,83 9,55 - -


Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu
porównywalnego w pozycjach od VII do XVI sa zaprezentowane na dzień
31.12.2011 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm