pieniadz.pl

NORDEABP
Komentarz do Sprawozdania Zarządu przedstawionego w Raporcie Rocznym za 2011 r. w części dotyczącej wynagrodzenia prezesa.

02-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-02
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Komentarz do Sprawozdania Zarządu przedstawionego w Raporcie Rocznym za 2011 r. w części dotyczącej wynagrodzenia prezesa.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przesyła komentarz do Sprawozdania Zarządu przedstawionego w Raporcie Rocznym za 2011 r. przesłanego w dniu 14.02.2012 r. w części dotyczącej Informacji o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści oraz świadczeń dodatkowych, wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta, zaprezentowanej na stronie 35 Sprawozdania.
Zarząd informuje, że w trakcie zawiązywania rezerw na wypłacone lub należne wynagrodzenie panu Włodzimierzowi Kicińskiemu, Prezesowi Zarządu, zobowiązanie Banku z tego tytułu zostało przeszacowane. Po dokonaniu pełnego rozliczenia w 1 kw. 2012 r. okazało się, że rezerwa została przeszacowana o 2 278 605 PLN.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm