pieniadz.pl

NORDEABP
Nowa strategia i proces transformacji w Nordea Bank Polska S.A.

24-04-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-24
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Nowa strategia i proces transformacji w Nordea Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. (dalej jako "Bank") informuje, że Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, przyjęła strategię dla Nordea Bank Polska na lata 2012-2015. Bank będzie rozwijać swą działalność w sposób zrównoważony, realizując nowe cele poprzez wdrożenie modelu bankowości doradczej w segmencie detalicznym oraz rozwój modelu bankowości relacyjnej w segmencie korporacyjnym. Istotnym elementem strategii Banku jest też rozwój nowych kanałów dystrybucji, z naciskiem na bankowość internetową i mobilną. Do 2015 roku Bank zamierza istotnie zwiększyć liczbę klientów zamożnych oraz osiągnąć założony poziom wskaźników efektywności.

23 kwietnia 2012 roku Zarząd Banku zatwierdził plan wdrożenia założeń strategicznych. W nowej strategii Bank nadal będzie kładł nacisk na wysoką jakość obsługi oraz kontynuować prace nad unowocześnieniem oferty, przy zachowaniu konsekwentnej polityki kredytowej. Celem prowadzonych zmian jest zapewnienie warunków rozwoju Nordea Bank Polska w długim okresie, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej i poszanowaniu kapitału.

Liczba placówek świadczących usługi bankowości detalicznej zostanie zmniejszona o około 60. Jednocześnie ulegną rozwiązaniu umowy z częścią pracowników Banku. Skala zwolnień łącznie nie przekroczy 400 osób zarówno w sieci detalicznej, jak i w jednostkach Centrali, na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. 24 kwietnia 2012 roku Zarząd Banku rozpocznie negocjacje ze Związkami Zawodowymi i konsultacje z Radą Pracowniczą dotyczące warunków rozwiązania umów o pracę. Program restrukturyzacji będzie realizowany w trakcie 2012 roku.

Koszty nakładów poniesionych w procesie transformacji, w tym świadczeń dla pracowników, z którymi rozwiązywany będzie stosunek pracy na podstawie wspomnianej Ustawy, jak również koszty związane bezpośrednio z konsolidacją sieci placówek, po oszacowaniu, obciążą wynik 2012 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm