pieniadz.pl

NORDEABP
Korekta raportu rocznego R/2011 z dnia 14.02.2012 r. –uzupełnienie o Raport Biegłego Rewidenta dot. spełnienia wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów.

27-02-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-27
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Korekta raportu rocznego R/2011 z dnia 14.02.2012 r. –uzupełnienie o Raport Biegłego Rewidenta dot. spełnienia wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, informuje, że w wysłanym w dniu 14.02.2012 r. Raporcie rocznym Banku za 2011 r. nie został zamieszczony Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej spełnienie wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w zw. z nowelizacją z dnia 18.VII.2011 r. zmieniającą rozporządzenie MF w sprawie zakresu, trybu i formy terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki…… .
W uzupełnieniu do powyższego Raportu rocznego za 2011 r. niniejszym zamieszcza się Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej spełnienie wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów.

Podstawa prawna:

§ 101 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art.70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm