pieniadz.pl

NORDEABP
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku

24-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-24
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. (Bank)z siedzibą w Gdyni informuje:
Dnia 24 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. Uchwałą Nr 15/2012 dokonała wyboru audytora w zakresie przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska S.A. za I półrocze 2012 roku.

Umowa dotycząca przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. zostanie zawarta ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa. KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.
Bank korzystał z usług Spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz z usług Spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm