pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Pełna nazwa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE 48 59-301 LUBIN
Telefon (076) 74-78-301; 74-78-200
Prezes Radosław Domagalski-Łabędzki
Fax (76) 7478505
WWW www.kghm.com
E-mail ir@kghm.com
ISIN PLKGHM000017

Komunikaty spółki: KGHM Polska Miedź SA (KGH)

2016-10-28 18:36 Korekta raportu bieżącego nr 33/2016
2016-10-28 17:40 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2016-10-28 17:37 Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
2016-10-28 17:33 Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
2016-09-29 19:12 Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych
2016-09-05 17:26 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
2016-09-02 16:34 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
2016-08-19 10:33 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
2016-08-17 17:14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 17:39 Oddelegowanie dwóch członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych
2016-07-28 15:01 Odstąpienie od realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w „Elektrowni Blachownia Nowa” sp. z o.o.
2016-07-01 11:22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku
2016-06-30 15:16 Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
2016-06-29 09:04 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
2016-06-28 12:31 Dywidenda za 2015 rok
2016-06-20 17:55 Znacząca umowa handlowa
2016-06-01 13:31 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-06-01 13:25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
2016-05-17 18:47 Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku
2016-05-17 18:39 Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji I Wiceprezesa Zarządu
2016-05-13 17:11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-12 17:07 Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
2016-03-18 09:17 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
2016-03-17 17:16 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-17 17:11 R
2016-03-15 15:44 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-03-15 15:40 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2016-03-11 15:53 Znacząca umowa handlowa
2016-03-02 17:31 Informacja o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości
2016-02-26 15:41 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm