pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

30-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych _"Fundusz"_, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.

Likwidatorem Funduszu jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 28 czerwca 2016 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 września 2016 r.

29 czerwca 2016 r., w związku z rozpoczęciem likwidacji, został złożony wniosek o wpisanie zmian w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy.

Jedynym Uczestnikiem Funduszu jest KGHM Polska Miedź S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _jednolity tekst Dz. U. z 2014.133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm