pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, na podstawie której będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pokrycie straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 2 787 922 590,67 PLN z kapitału zapasowego Spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN _1,50 PLN na akcję_, poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

Opracowując rekomendację Zarząd wziął głównie pod uwagę sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rekomenduje następujące daty wypłaty dywidendy:
Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy 15.07.2016 r.
Terminy wypłaty dywidendy:
I rata 18.08.2016 r.: 150 000 000,00 PLN,
II rata 17.11.2016 r.: 150 000 000,00 PLN.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _jednolity tekst Dz. U. z 2014.133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm