pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Korekta raportu bieżącego nr 33/2016

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 33/2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 28 października 2016 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w dacie złożenia rezygnacji – było: "28 września 2016 r.", powinno być: "28 października 2016 r.".

Poniżej Spółka przedstawia prawidłową treść raportu bieżącego:

"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 października 2016 r. o godz. 12.20 Pan Dominik Hunek złożył rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju i przystąpił do codziennych prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _jednolity tekst Dz. U. z 2014.133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm