pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 września 2016 r. o godz. 12.20 Pan Dominik Hunek złożył rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju i przystąpił do codziennych prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _jednolity tekst Dz. U. z 2014.133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm