pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Odstąpienie od realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w „Elektrowni Blachownia Nowa” sp. z o.o.

28-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-28
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Odstąpienie od realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w "Elektrowni Blachownia Nowa" sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce "Elektrownia Blachownia Nowa" sp. z o.o., informuje, że w dniu 28 lipca 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. _"TAURON"_ i TAURON Wytwarzanie S.A. _spółka zależna TAURON_ _dalej: "Strony"_ podpisały porozumienie _"Porozumienie"_, na mocy którego zgodnie postanawiają odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w "Elektrowni Blachownia Nowa" sp. z o.o. _"Projekt"_ i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Umowę Wspólników, co oznacza wygaśnięcie wszelkich zobowiązań określonych w Umowie Wspólników oraz zakończenie wszelkich prac w niej przewidzianych, w szczególności określonych we wstępnym harmonogramie realizacji Projektu, jak również w dalszych uzgodnieniach i porozumieniach.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A., zgodnie postanawiają, że przystąpią do likwidacji spółki "Elektrownia Blachownia Nowa" sp. z o. o., która przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Strony będą współdziałać ze sobą oraz z "Elektrownia Blachownia Nowa" sp. z o. o., aby zapewnić realizację Porozumienia. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączące je porozumienie z dnia 30 grudnia 2013 r., na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce "Elektrownia Blachownia Nowa" sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm