pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

05-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-05
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 5 września 2016 roku oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Hunka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju, na okres od dnia 6 września 2016 roku do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Informacje dotyczące Pana Dominika Hunka oraz stosowne oświadczenia zostały podane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku _Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 18 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A._ i są aktualne na dzień przekazania niniejszego raportu.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 2 września 2016 roku, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 września 2016 roku Rada Dyrektorów KGHM International powołała Pana Mirosława Bilińskiego na stanowisko Prezesa KGHM International z dniem 6 września 2016 roku lub natychmiast po otrzymaniu przez Pana Mirosława Bilińskiego ważnego pozwolenia na pracę w Kanadzie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U.2014.133 j.t._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm