pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Pełna nazwa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE 48 59-301 LUBIN
Telefon (076) 74-78-301; 74-78-200
Prezes Radosław Domagalski-Łabędzki
Fax (76) 7478505
WWW www.kghm.com
E-mail ir@kghm.com
ISIN PLKGHM000017

Komunikaty spółki: KGHM Polska Miedź SA (KGH)

2016-02-23 14:15 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2016-02-11 12:19 Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych dnia 3 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.
2016-02-08 17:13 Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
2016-02-03 22:59 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2016-01-22 12:18 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 18 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
2016-01-19 12:47 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku
2016-01-18 16:34 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
2016-01-18 16:26 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2016-01-13 23:02 Wyniki aktualizacji Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie
2016-01-08 13:34 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2016
2015-12-30 17:30 Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów
2015-12-21 14:12 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2015-12-21 14:08 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
2015-12-11 16:13 Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie handlowej z Tele-Foniką Kable S.A.
2015-11-12 17:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-08-13 17:17 Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
2015-08-13 17:10 Raport półroczny P 2015
2015-07-01 08:00 Rozpoczęcie produkcji komercyjnej przez kopalnię Sierra Gorda
2015-06-25 17:08 Raport zasobowy
2015-06-12 17:07 Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-06-09 10:45 Znacząca pożyczka pomiędzy spółkami zależnymi
2015-06-03 13:07 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-25 16:00 Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM
2015-05-08 17:31 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-08 12:10 Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.
2015-04-30 14:33 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku
2015-04-29 18:32 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
2015-04-29 12:40 Dywidenda za rok 2014
2015-04-15 13:17 Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.
2015-04-10 13:43 Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm