pieniadz.pl

NORDEABP
Raport kwartalny Q 4/2012

30-01-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-01-30
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 1088 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody odsetkowe 1 235 338 1 038 739 295 989 250 897
II. Przychody prowizyjne 146 524 143 482 35 107 34 657
III. Zysk przed opodatkowaniem 209 998 381 972 50 316 92 262
IV. Zysk za okres 150 632 296 663 36 092 71 656
V. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (522 907) 3 194 288 (125 289) 771 549
VI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 2,71 5,35 0,65 1,29
VII. Należności od banków 575 426 283 229 140 753 64 125
VIII. Należności od klientów 26 462 954 27 584 938 6 473 009 6 245 458
IX. Aktywa ogółem 33 310 218 35 325 117 8 147 893 7 997 898
X. Zobowiązania wobec banków 15 945 857 18 834 996 3 900 459 4 264 399
XI. Zobowiązania wobec klientów 13 467 278 13 291 863 3 294 183 3 009 388
XII. Zobowiązania ogółem 31 010 889 33 176 671 7 585 463 7 511 472
XIII. Kapitały własne ogółem 2 299 329 2 148 446 562 431 486 426
XIV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,43 38,71 10,13 8,76
XVI. Współczynnik wypłacalności 14,18 9,55 - -


Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu
porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są zaprezentowane na dzień
31.12.2011 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm