pieniadz.pl

NORDEABP
Raport kwartalny Q 3/2012

26-10-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-10-26
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody odsetkowe 936 054 736 234 223 146 182 178
II. Przychody prowizyjne 105 524 101 648 25 156 25 152
III. Zysk przed opodatkowaniem 124 532 296 174 29 687 73 287
IV. Zysk za okres 85 295 230 732 20 334 57 094
V. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (2 036 479) (164 158) (485 477) (40 620)
VI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 1,54 4,16 0,37 1,03
VII. Należności od banków 582 499 283 229 141 596 64 125
VIII. Należności od klientów 27 207 360 27 584 938 6 613 681 6 245 458
IX. Aktywa ogółem 32 648 294 35 325 117 7 936 286 7 997 898
X. Zobowiązania wobec banków 16 435 471 18 834 996 3 995 204 4 264 399
XI. Zobowiązania wobec klientów 12 426 950 13 291 863 3 020 796 3 009 388
XII. Zobowiązania ogółem 30 414 448 33 176 671 7 393 273 7 511 472
XIII. Kapitały własne ogółem 2 233 846 2 148 446 543 013 486 426
XIV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 40,25 38,71 9,78 8,76
XVI. Współczynnik wypłacalności 9,40 9,55 - -


Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu
porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są zaprezentowane na dzień
31.12.2011 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm