pieniadz.pl

NORDEABP
Aneks do umowy znaczącej

02-07-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz raportu nr 35/2011 z dnia 31.10.2011 r. Zarząd Nordea Bank Polska SA w Gdyni informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. Nordea Bank Polska SA, w ramach konsorcjum banków, zawarł Aneks do Umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, podwyższający program emisji obligacji o transzę D i E do łącznej kwoty 566.600.000,00 PLN, przy całkowitej kwocie programu wynoszącej 7.050.000.000,00 PLN.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm