pieniadz.pl

NORDEABP
Podpisanie znaczącej umowy.

19-12-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-19
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Podpisanie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Bank") informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. została podpisana umowa gwarancji pomiędzy Nordea Bank Polska SA a Nordea Bank AB (publ) Sweden. Kwota gwarantowanego portfela to 1,6 mln CHF.
Gwarancja przenosi ryzyko portfela kredytów hipotecznych z Nordea Bank Polska SA na Nordea Bank AB (publ), co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia współczynników kapitałowych wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm