pieniadz.pl

NORDEABP
Raport kwartalny Q 1/2013

24-04-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2013
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-04-24
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody odsetkowe 286 528 315 693 68 649 75 615
II. Przychody prowizyjne 30 692 33 068 7 353 7 920
III. Zysk przed opodatkowaniem 36 780 98 430 8 812 23 576
IV. Zysk za okres 25 733 74 489 6 165 17 842
V. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (1 928 057) (2 548 054) (461 943) (610 312)
VI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,46 1,34 0,11 0,32
VII. Należności od banków 689 836 575 426 165 135 140 753
VIII. Należności od klientów 26 731 767 26 462 954 6 399 140 6 473 009
IX. Aktywa ogółem 31 864 886 33 310 218 7 627 923 8 147 893
X. Zobowiązania wobec banków 13 397 335 15 945 857 3 207 099 3 900 459
XI. Zobowiązania wobec klientów 14 875 754 13 467 278 3 561 008 3 294 183
XII. Zobowiązania ogółem 29 539 605 31 010 889 7 071 290 7 585 463
XIII. Kapitały własne ogółem 2 325 281 2 299 329 556 634 562 431
XIV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,90 41,43 10,03 10,13
XVI. Współczynnik wypłacalności 13,84 14,18 - -


Wybrane dane finansowe dot. pozycji
bilansowych dla okresu porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są
zaprezentowane na dzień 31.12.2012 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm