pieniadz.pl

NORDEABP
Podpisanie znaczącej umowy

24-06-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-24
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank") z siedzibą w Gdyni informuje, że powziął informacje o podpisaniu przez wszystkie strony umowy kredytu konsorcjalnego datowanej 17 czerwca 2013 r. na łączną kwotę do 7.950.000.000,00 PLN między grupą instytucji finansowych, wśród których występuje m.in. Nordea Bank Polska S.A., oraz spółką Polkomtel Sp. z o.o. Ostateczna data spłaty kredytu przypada w terminie 6 lat od pierwszego wykorzystania środków. Udział Nordea Bank Polska S.A. w ramach powyższego konsorcjum wynosi maksymalnie 675.000.000 PLN.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: §. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm