pieniadz.pl

NORDEABP
Raport półroczny P 2013

07-08-2013


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za półrocze roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-08-07
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
I. Wynik odsetkowy netto 288 199 351 971 68 392 83 315
II. Wynik prowizyjny netto 1 064 56 551 252 13 386
III. Suma przychodów operacyjnych 330 272 479 677 78 376 113 545
IV. Zysk przed opodatkowaniem 24 609 88 062 5 840 20 845
V. Zysk za okres 13 834 64 678 3 283 15 310
VI. Zysk (strata) na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w zł/EUR) 0,25 1,17 0,06 0,28
VII. Przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej (923 077) (1 832 498) (219 053) (433 772)
VIII. Przepływy środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej (216 991) 108 763 (51 493) 25 745
IX. Przepływy środków pieniężnych w działalności finansowej (64 698) 1 227 471 (15 353) 290 555
X. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (1 204 766) (496 264) (285 899) (117 471)
XI. Aktywa ogółem 33 321 416 33 320 429 7 696 899 8 150 391
XII. Kapitały własne ogółem 2 313 697 2 299 329 534 440 562 431
XIII. Kapitał zakładowy 277 494 277 494 64 098 67 877
XIV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,69 41,43 9,63 10,13
XVI. Współczynnik wypłacalności 13,45 14,18 - -
XVII. Fundusze podstawowe (Tier 1) 2 248 968 2 244 052 519 488 548 909
XVIII. 1 024 278 988 946 236 597 241 902
XIX. Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 5 605 4 388 1 295 1 073


Wyrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu porównywalnego
w pozycjach od XI do XIX są zaprezentowane na dzień 31.12.2012 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm